Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

25-04-2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 106661L - ul. Skowronkowej w Lublinie od skrzyżowania z ul. Warszawską do drogi wewnętrznej usytuowanej w m. Natalin wraz z budową pięciu dróg gminnych klasy technicznej D, przebudowie drogi powiatowej nr 2420L - Al. Warszawskiej, budową i przebudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, zabezpieczeniem kolidujących sieci nN, przebudową kolidującej sieci wodociągowej oraz przebudową kolidującej sieci gazowej w m. Lublin

Obwieszczenie Urząd Miasta 12.04.19

 

Obwieszczenie Urząd Miasta 12.04.19 cz. 2

Powrót