Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Nowe zasady zbiórek publicznych

22-07-2014

Od 18 lipca 2014 na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba urzędowej zgody. To współobywatele decydują o tym, czy cel zbiórki wart jest wsparcia.

 
  1. zgłoszenie (dotychczas pozwolenie)

  2. zgłoszenie wszystkich zbiórek: małe, duże, ogólnopolskie, lokalne do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dotychczas w zależności od terenu, na jakim była organizowana zbiórka, do: wójta, burmistrza, starosty, ministra)

  3. zgłoszenie elektroniczne na zbiórki.gov.pl (przy zgłoszeniu elektronicznym organizator zbiórki musi mieć ePUAP), możliwe też zgłoszenie papierowe do MAC (dotychczas tylko pisemne)

  4. decyzja o przyjęciu (lub nie) zgłoszenia elektronicznego w ciągu trzech lub papierowego w ciągu siedmiu dni (dotychczas w ciągu 30 dni)

  5. dostępność zgłoszeń i sprawozdań on-line na zbiórki.gov.pl (dotychczas zgody i sprawozdania były papierowe, pozostawały w urzędzie wydającym zgłoszenie)

  6. nie ma obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki publicznej w prasie (chyba, że zbiórka sprzed 18 lipca, wtedy nadal obowiązek sprawozdania, np. jeśli na początku 2013 r. wydano pozwolenie do 20 stycznia 2014 r. to nadal obowiązek sprawozdania do urzędu, ogłoszenie w prasie)

  7. bez opłaty skarbowej (dotychczas z opłatą – w 2014 r. było to 82 zł)

  8. zbiórką publiczną (nie zgłasza się na zbiórki.gov.pl) nie są m.in. apele o wpłaty na konto bankowe organizacji, sprzedaż przedmiotów, tzw. cegiełek (dotychczas były to zbiórki publiczne)

Więcej na temat zbiórek publicznych na mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne.
Powrót