Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja z dnia 24 listopada 2015 r.

25-11-2015

Na podstawie art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki ewidencyjne 192, 199 i 305 (obr. 13 – Tarnawka Druga, ark. mapy 1), położonej w miejscowości Tarnawka Druga, gm. Zakrzew

Powrót