Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja z dnia 19 grudnia 2016 roku znak IGM.6821.12.2016.MR o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości ozn. nr 352/25, 352/27 i 352/29 poł. w m. Jakubowice Konińskie, gm. Niemce.

22-12-2016

Powrót