Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja z dnia 19 grudnia 2016 roku znak IGM.6821.11.2016.MR o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości ozn. nr 358/4 poł. w m. Jakubowice Konińskie Kolonia, gm. Niemce.

22-12-2016

Powrót