Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja z dnia 10 marca 2017 r. znak IGM.6821.25.2015.MR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 824 położonej w miejscowości Niedrzwica Duża przy ul. Bełżyckiej

13-03-2017

Powrót