Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 90/4 o pow. 0,17 ha (obręb 8 – Szerokie), położonej w miejscowości Szerokie

25-08-2017

Powrót