Zasady zachowań w czasie zagrożenia

Zdjęcie Artykułu

Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych

Niebezpieczne substancje chemiczne - związki lub preparaty, które z powodu swoich właściwości chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych stanowią w chwili niekontrolowanego uwolnienia potencjalne ryzyko dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Zapobieganie i ratowanie

Podczas niebezpiecznego zdarzenia z substancjami chemicznymi:

- jeżeli usłyszałeś sygnał ostrzegawczy (komunikat) o zagrożeniu chemicznym, o ile to możliwe, słuchaj lokalnego radia lub TV w celu uzyskania dokładniejszych informacji,
- staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe (nie zbliżaj się!),
- chroń swoje drogi oddechowe - w tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.

Bezwzględnie stosuj się do poleceń prowadzącego akcję ratowniczą!

- jeżeli jesteś w samochodzie, zamknij okna, wyłącz wentylację - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia,
- gdy informacja o awarii zastała cię w domu, słuchaj lokalnego radia lub TV oraz stosuj się do podawanych poleceń,
- jeżeli jest ogłoszona ewakuacja - zrób to natychmiast!,
- jeżeli zalecane jest pozostanie w domu:
• zastosuj się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
• aby zredukować możliwość dostania się toksycznych oparów do twojego domu - uszczelnij wszystkie otwory najdokładniej jak to możliwe: zamknij okna i drzwi, uszczelnij otwory wokół drzwi i okien mokrymi ręcznikami, zaklej wszystkie otwory
i kanały, zamknij zasuwy do pieców, kominków, wyłącz wszystkie systemy wentylacyjne, zamknij wszystkie drzwi wewnętrzne,
• jeżeli jest ostrzeżenie o możliwości wybuchu na zewnątrz - zasłoń okna kotarami, zasłonami itp.; stój z dala od okna, aby nie zranić się potłuczonym szkłem,
• jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj płytko przez ubranie lub ręcznik,
• pozostawaj wewnątrz budynku, gdzie toksyczne opary mają mniejsze stężenie, słuchaj cały czas radia,
- unikaj kontaktu z jakimikolwiek rozlanymi substancjami, mgłą, oparami i chemicznym osadem; bądź dokładnie ubrany, załóż rękawiczki, skarpetki, buty, chociaż te metody dają tylko minimum ochrony,
- nie pij, nie jedz żadnych produktów, które mogą być skażone,
- jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że uległeś skażeniu - natychmiast udaj się do lekarza!


Pamiętaj! Na ogół zapach środków chemicznych jest wyczuwalny wcześniej, zanim ich stężenie stanie się groźne dla Twojego życia.
Powrót