Zasady zachowań w czasie zagrożenia

Zdjęcie Artykułu

Skażenie radiacyjne

Zagrożenie radiacyjne może wystąpić w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, substancjami promieniotwórczymi.

Symbol promieniowania jonizującego, tzw. „koniczynka” jest bardzo istotną informacją-ostrzeżeniem, ponieważ promieniowanie jonizujące nie działa na nasze zmysły. W związku z tym: nie widzimy go! Nie słyszymy! Nie czujemy!

Jego wykrycie możliwe jest dopiero po użyciu specjalistycznych urządzeń detekcyjnych.

Pamiętaj, więc:

- nie zbliżaj się do przedmiotów oznaczonych symbolem promieniowania jonizującego,

- nie dotykaj, nie demontuj, nie otwieraj pojemników, w których mogą znajdować się materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne (z którymi możesz mieć styczność np. podczas katastrofy drogowej z udziałem pojazdu transportującego materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne),

- nie wyjmuj źródeł promieniotwórczych z pojemników, nie usuwaj osłon, nie demontuj urządzeń, w których znajdują się źródła, a zwłaszcza samych źródeł,

- nie zbliżaj się do materiałów promieniotwórczych lub rozszczepialnych nieznanego pochodzenia (np. porzuconych), nie kupuj ich, nie przechowuj w kieszeniach, biurkach, teczkach itp.,

- pamiętaj o trzech podstawowych zasadach ochrony radiologicznej:

• im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka,

• im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej,

• osłona osłabia promieniowanie.

W czasie zagrożenia radiacyjnego:

-zachowaj spokój,

• nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczych jest dla ciebie niebezpieczny,

• komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego (np. z powodu poważnych awarii reaktorów jądrowych w państwach ościennych) będzie podany do publicznej wiadomości,

- nie ufaj plotkom, nie wpadaj w panikę!

- uważnie i stale słuchaj oficjalnych komunikatów radiowych i telewizyjnych, zawierających informacje o:

• zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej,

• przewidywanym rozwoju sytuacji,

• skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska,

• sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony zdrowia (takich jak np. podanie preparatów jodu stabilnego).

Postępuj zgodnie z treścią podawanych komunikatów!

- w razie zalecenia pozostania w domu:

• zamknij okna i drzwi,

• wyłącz wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe itp.,

• zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe, zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu (budynku),

• ukryj zwierzęta, inwentarz nakarm przechowywaną w zamknięciu paszą,

• przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce, przed schowaniem niezabezpieczoną żywność dokładnie opłucz,

• unikaj spożywania: żywności z twojego ogrodu, warzyw

i owoców nieznanego pochodzenia, wody z niepewnych źródeł, mleka od krów i kóz wypasanych na skażonym terenie lub karmionych skażoną paszą i pojonych skażoną wodą,

• pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu odwołania zalecenia przez władze (służby ratownicze),

• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką itp.

• gdy powracasz z zewnątrz do miejsca schronienia:

* umyj całe ciało (łącznie z włosami), zmień buty i odzież,

* schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij.Po odwołaniu bezpośredniego zagrożenia radiacyjnego stosuj się do oficjalnych zaleceń władz i służb ratowniczych odnośnie dalszych sposobów postępowania!Powrót