Aktualności turystyczne

Zdjęcie Artykułu

Z tych grantów możesz zrobić coś w każdej dziedzinie.

08-03-2017

Wielokrotnie zastanawialiście się Państwo na tym żeby zrobić coś w swojej miejscowości aby zintegrować lokalną społeczność, albo działacie już prężnie tylko brakuje wam środków aby w pełni zrealizować pomysły. Granty lub tzw. małe projekty wkrótce będą dostępne w „LGD Kraina wokół Lublina” warto już teraz przygotować się do złożenia projektów.

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych (planowanymi w kwietniu 2017r. ) w zakresie przedsięwzięć:

WARSZTATY, SZKOLENIA DLA ANIMATORÓW I LIDERÓW

• TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK
W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

• MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY I ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

• AKTYWIZACJA SPOŁECZNA SENIORÓW

• UDZIAŁ W TARGACH I WYSTAWACH

• IMPREZY I WYDARZENIA PROMUJĄCE WALORY HISTORYCZNE, KULTUROWE ORAZ PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE

• ZESPOŁY I ZORGANIZOWANE GRUPY DZIAŁAJĄCE W SFERZE KULTURY

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:
- organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

- kościołów i związków wyznaniowych

- jednostek sektora finansów publicznych

- instytucji kultury

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat:

- zasad i warunków ubiegania się o pozyskanie grantu

- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia oraz dokumentacji konkursowej

- zasad oceny i wyboru operacji przez LGD

Miejsca i terminy spotkań informacyjnych:

LP 

Gmina 

Data i godzina 

Miejsce 

1.

 Jabłonna

 17.03.2017, godz. 16:00

  Gminne Centrum Kultury w Piotrkowie

2. 

 Bychawa

 20.03.2017, godz. 16:00

 Urząd Miejski w Bychawie sala konferencyjna

3. 

 Konopnica

 20.03.2017, godz. 16:00

 Urząd Gminy Konopnica

4.

Wólka

20.03.2017, godz. 16:00

Urząd Gminy Wólka Sala Posiedzeń

5.

Jastków

21.03.2017, godz. 9:00

 Urząd Gminy Jastków sala konferencyjna

6.

Niedrzwica Duża

21.03.2017, godz. 16:00

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

7.

Zakrzew

21.03.2017, godz. 13:00

 Urząd Gminy Zakrzew Sala Posiedzeń Rady

8.

Bełżyce

22.03.2017, godz. 16:00

Miejski Dom Kultury w Bełżycach

9.

Strzyżewice

22.03.2017, godz. 17:00

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice

10.

Głusk

23.03.2017, godz. 13:00

Urząd Gminy Głusk Sala Narad

11.

Wysokie

23.03.2017, godz. 10:00

Urząd Gminy Wysokie

12.

Krzczonów

24.03.2017, godz. 13:00

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie

13.

Niemce

24.03.2017, godz. 15:30

Świetlica w parku w Niemcach

14.

Garbów

28.03.2017, godz. 16:30

Dom Strażaka w Garbowie

15.

Borzechów

29.03.2017, godz. 17:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie

Spotkania mają charakter otwarty.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 oraz 6 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędą się warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu. Z uwagi na charakter roboczy warsztatów prosimy do udziału osoby, które uczestniczyły już w ogólnych spotkaniach informacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (na warsztatach 4 i 6 kwietnia 2017 roku) prosimy o zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną e-mail: biuro@krainawokollublina.pl lub telefonicznie 81 532 30 65 do dnia 3 kwietnia do godz. 15.00

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin) w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Powrót