Aktualności turystyczne

Zdjęcie Artykułu

Menadżer turystyki - Ostatnia szansa na darmowe szkolenia

14-10-2013

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (LROT) zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu turystyki, realizowanych w ramach projektu „Menedżer turystyki”. Oferta skierowana jest do mikroprzedsiębiorców branży turystycznej (sekcja H,I,N,R klasyfikacji PKD) oraz ich pracowników, zatrudnionych, lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Oferujemy Państwu uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach obejmujących:

1. Kurs branżowego języka obcego (do wyboru język angielski 130h lub język rosyjski 105h). 
 
2. Szkolenie menedżerskie do wyboru:

zarządzanie i negocjacje w turystyce (64h),

marketing internetowy w turystyce (64h).

3. Szkolenie z zarządzania stresem w pracy (16h).

 Szkolenia odbywać się będą w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w trybie weekendowym (kurs menedżerski i szkolenie z zarządzania stresem w pracy) oraz w dni robocze (kurs branżowego języka obcego).

Udział w projekcie jest bezpłatny i wiąże się z uczestnictwem w pełnym cyklu szkoleniowym.

 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zapewnia:

- Kompleksową obsługę logistyczną szkoleń. - Wykwalifikowaną kadrę trenerską. - Materiały szkoleniowe. - Bezpłatne przystąpienie uczestników do egzaminu TELC.

Wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci uczestnictwa w projekcie „Menedżer turystyki” realizowane jest w ramach pomocy de minimis.

 Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta szkoleniowa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Liczymy także na Państwa pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat trwającej rekrutacji.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w biurze Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie przy ulicy ul. Jezuickiej 1/3 lub pod nr telefonu 81 534 45 25, a także na stronie projektu www.menedzerturystyki.lrot.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 
Aneta Cygan
Inspektor ds. promocji i współpracy partnerskiej
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Organizacyjny
Powrót