Aktualności turystyczne

Zdjęcie Artykułu

EKOMUZEUM LUBELSZCZYZNY

02-10-2013

Ekomuzeum Lubelszczyzny tworzy 31 obiektów rozproszonych w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Znajdują się one w zasięgu nie większym niż 50 km (w linii prostej) od Lublina i tworzą sieć niezwykłych atrakcji turystycznych utworzonych z inicjatywy lokalnych społeczności i prezentowanych turystom przez samych mieszkańców. Każda z atrakcji ma swój program. Turysta poznaje temat wiodący (np. pszczelarstwo, kowalstwo, tkactwo, młynarstwo, flisactwo, plecionkarstwo, papiernictwo, garncarstwo), o którym opowiadają autentyczni pasjonaci. Podczas opowieści może dotykać i wypróbować prezentowane eksponaty i sprzęty. Dodatkowo turyści zapraszani są do udziału w zajęciach artystycznych i wyrobu ozdób ludowych oraz w warsztatach, dzięki którym „w działaniu” mogą poznać procesy wytwarzania np. wyrobu naczyń glinianych, podków, chodników, papieru, mąki. Wizyta w Ekomuzeum to także możliwość degustacji lokalnej kuchni oraz kupna autentycznych wyrobów rękodzieła. Dzięki rozproszeniu ekomuzealnych obiektów, zwiedzający lepiej może poznać Lubelszczyznę i jej walory krajobrazowo-przyrodnicze.

Odwiedzający obiekty położone w plenerze otrzymają paszporty, do których będą mogli zbierać pieczątki z każdego miejsca na szlaku. Większość atrakcji Ekomuzeum usytuowanych jest na obszarze parków krajobrazowych, w strefach ochrony krajobrazów lub w malowniczych dolinach rzek. Oferta turystyczna Ekomuzeum Lubelszczyzny adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tradycje lubelskiej wsi. Przewodnikami są lokalni pasjonaci, którzy za cel postawili sobie zachowanie tego pięknego dziedzictwa dla następnych pokoleń. W każdym obiekcie turysta otrzyma Paszport Turystyczny Ekomuzeum do którego można zbierać pamiątkowe pieczęcie odwiedzając poszczególne obiekty. Dla tych, którym uda się zebrać wszystkie przewidziano upominek. Zapraszamy do odwiedzenia każdego ekomuzealnego obiektu.
 
Projekt pn. „Ekomuzeum Lubelszczyzny Żywa Tradycja” zrealizowany został w ramach projektu współpracy przez trzy Lokalne Grupy Działania:
 
 • Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie 
 • Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” z siedzibą w Opolu Lubelskim
 • Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” z siedzibą w Lublinie 
 
Na obszarze Powiatu Lubelskiego w sieci Ekomuzeum funkcjonują następujące obiekty: 
 
 • Wojciechosko Zagroda Ginące Zawody w Wojciechowie
 • IM – Plantacja Sztuki „Pod Lipami” w Palikijach
 • Kuźnia Wojciechów w Wojciechowie
 • Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie
 • Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „U Grażki” – Andrzej Nowicki w Nasutowie
 • Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
 • Gospodarstwo Agroturystyczne – Bogumiła Wójcik w Olszance
 • Pozostałe obiekty z sieci:
 • Siedlisko Małgorzaty w Cholewiance
 • Wiatrakowo w Cholewiance
 • Mała Papiernia w Celejowie
 • Tradycje Tkackie w Borysowie
 • Młyn „W Dolinie Bystrej” w Celejowie
 • Olejarnia „Skarby Natury” w Zabłociu
 • Zagrodowa Osada w Uściążu
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka” w Chodlu
 • Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim
 • Pracownia Ceramiki Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
 • Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
 • Regionalna Izba Pamięci i Tradycji w Karczmiskach
 • Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach
 • SWAT – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej w Opolu Lubelskim
 • Pensjonat „Piotrawin” w Piotrawinie
 • Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
 • Pasieka „Malinowa Kraina” w Karczmiskach
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Dziechciarz w Górnej Owczarni
 • Młyn „Osiny” w Osinach
 • Młyn „Pomorze” w Pomorzu
 • Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa
 • Pstrąg Pustelnia w Trzebieszy
 • Piekarnia Tadeusz Zubrzycki w Kraczewicach
Zapraszamy na stronę Ekomuzeum Lubelszczyzny:
 
Powrót