Przebudowa drogi nr 2215L Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński

W ramach inwestycji przebudowany został prawie 7 kilometrowy odcinek drogi – od granic Lublina do połączenia z droga wojewódzką nr 809. Powstała nowa jezdnia oraz chodnik na prawie całej długości zmodernizowanego odcinka. Wykonawcą powyższej inwestycji była firma STRABAG.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Działanie: 5.2. Lokalny układ transportowy

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość inwestycji: 18 368 271,27 zł

Dofinansowanie: 14 498 196,31

Okres realizacji: 2014-2015

Przebudowa drogi nr 2215L Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński

Galeria zdjęć