Powiat Włodawski

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie:ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry,ul. Żołnierzy WiN i ul. Ogrodowa – dł. 3,3810 km

wartość: 8 235 634,62 zł 

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie

 

Powiat Zamojski

Powiat Zamojski- Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 1

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej 3248L Płoskie – Żdanów, stanowiącej dojazd do lotniska w Mokrem k/Zamościa - dł. 2,7620 km

wartość - 5 465 704,02 zł

 

Wykonawca robót drogowych

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu – Lider

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie – Partner

MOTA-ENGIL Central Europe S.A. w Krakowie – Partner

Powiat Zamojski

Powiat Zamojski

Powiat Zamojski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 2