Powiat Tomaszowski

Nazwa zadania:

Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych powiatu do strefy przejść granicznych i dróg wojewódzkich na odcinkach drogowych: Przewale-Zubowice o dł. 4,1 km, Tyszowce-Łaszczów o dł. 10 km, Łaszczów-Zimno o dł. 2,8 km. w łącznej dł. 16,9 km

Wartość- 15 604 327,99 zł

 

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SADEX" Janusz Sadlik (droga nr 3268 L Wólka Łabuńska- Przewale na odcinku Zubowice –Przewale oraz droga nr 3511L Tyszowce-Łaszczów)

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie (droga nr 3522L Łaszczów –Dyniska na odcinku Łaszczów - Zimno)

 

Położenie odcinków dróg przebudowanych w ramach projektu:

 

 

Powiat Tomaszowski

Powiat Tomaszowski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania