Powiat Świdnicki

Nazwa zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022L Zalesie – Brzeziczki

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110L Bystrzejowice – Chmiel

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2104L Minkowice – Krępiec

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów- łączna dł. 15,197 km

Łączna wartość: 6 934 505,40 zł

Wykonawca robót drogowych

STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie

 

Położenie odcinków dróg przebudowanych w ramach projektu:

 

Powiat Świdnicki

Powiat Świdnicki - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania