Powiat Radzyński

Położenie odcinków dróg przebudowanych w ramach projektu:

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L na odcinku Brzostówiec – Paskudy- dł. 3,150 km

wartość- 3 530 920,54 km

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.

Powiat Radzyński

Powiat Radzyński- Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 1

Powiat Radzyński

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232L na odcinku Kąkolewnica Wschodnia – Rudnik – Wygnanka- dł.4,4750 km

wartość - 3 419 982,12 zł

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.

Powiat Radzyński

Powiat Radzyński- Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 2