Powiat Puławski

Nazwa zadania:

Budowa drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku Oblasy – Janowice (obwodnica Janowca)- dł. 1,0140 km

Wartość – 1 203 603,71 zł

 

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu

 

Położenie drogi przebudowanej w ramach projektu:

Powiat Puławski

Powiat Puławski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 1.

Powiat Puławski

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa- dł. 1,6680 km

Wartość - 2 836 907,43 zł

 

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

 

Położenie drogi przebudowanej w ramach projektu:

Powiat Puławski

Powiat Puławski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 2