Powiat Lubelski

Położenie odcinków dróg przebudowanych w ramach projektu.

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice - dł. 8,7504 km.

Wartość - 15 185 572,77 zł.

Wykonawca robót drogowych

Konsorcjum firm:

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  w Lublinie – Lider

MOTA-ENGIL Central Europe SA w Krakowie – Partner

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski – Partner

Powiat Lubelski

Powiat Lubelski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 1.

Powiat Lubelski

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2260L Radawiec – Radawczyk- dł. 5,870 km

Wartość - 7 880 590 zł

 

Wykonawca robót drogowych:

MOTA-ENGIL Central Europe SA w Krakowie

 

Powiat Lubelski

Powiat Lubelski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 2.