Powiat Krasnostawski

Położenie odcinków dróg przebudowanych w ramach projektu.

  

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114 L Ostrzyca-Izbicawraz z remontem dwóch mostów – dł. 0,760 km.

Wartość - 3 474 749,32 zł.

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.

Powiat Krasnostawski

Powiat Krasnostawski - Stan nawierzchni w trakcie i po realizacji zadania 1.

Powiat Krasnostawski

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice – Ksawerówka, wraz z przebudową sieci nn 0,4 kW, kolidującej z projektowaną drogą- dł. 3, 4750 km

Wartość - 5 336 546,36 zł

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.w Mińsku Mazowieckim

 

Powiat Krasnostawski

Powiat Krasnostawski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 2.