Powiat Chełmski

Położenie odcinków dróg przebudowanych w ramach projektu.

 

Nazwa zadania:

Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej.

Nr 12- dł. 0,885 km

Wartość -  2 753 281,63 zł.

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie.

Powiat Chełmski

Powiat Chełmski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 1.

Powiat Chełmski

Nazwa zadania:

Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów – Holendry – Dubienka- dł. 15,3610 km

Wartość -  11 087 262,80 zł

 

Wykonawca robót drogowych

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie - Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie - Partner Konsorcjum

 

Powiat Chełmski

Powiat Chełmski - Stan nawierzchni przed i po realizacji zadania 2.