Powiat Biłgorajski

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol z drogą wojewódzką  Nr 849 w m. Łukowa – II etap – dł. 3, 92 km

Wartość -  5 333 865,83 zł.

Wykonawca robót drogowych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

 

Położenie drogi powiatowej Nr 2943L 
w układzie komunikacyjnym powiatu biłgorajskiego.
 
 

Istniejące oznakowanie drogi powiatowej Nr 2943L świadczące o konieczności jej przebudowy.

Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2943Lw km 15+353 z drogą wojewódzką Nr 849.tu kończymy przebudowę.

Powiat Biłgorajski

Powiat Biłgorajski - Stan po realizacji inwestycji