RPO

Zdjęcie Artykułu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin

(ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński

 

Okres realizacji: listopad 2014 – lipiec 2015

 

Wartość ogółem: 18 369 648,87 zł (w tym roboty budowlane łącznie z dodatkowymi i uzupełniającymi, nadzór inwestorski, odszkodowania za grunty zajęte pod realizację inwestycji) 

Koszty kwalifikowalne: 17 060 130,69 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013: 14 498 196,31 zł

 

Inwestycja obejmowała trzy odcinki drogi do przebudowy o łącznej długości 6.635,5 m wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych.

Zakres planowanych robót budowlanych obejmował m.in.:

 • poszerzenie jezdni do 6,0 m,
 • wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych - 3,0 m przy jezdni;
 • budowa i przebudowa chodników szerokości 2,0 m,
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych,
 • odbudowa systemu odwodnienia drogi,
 • przebudowa lub budowa zjazdów (w tym publicznych - zjazdy na drogi gminne wewnętrzne i drogi publiczne nieurządzone),
 • przebudowa 24 skrzyżowań,
 • oznakowania poziome i pionowe i urządzeń wyposażenia technicznego drogi,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • towarzyszące roboty polegające na przebudowie i zabezpieczeniu sieci uzbrojenia.
Wykonawca robót budowlanych:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Powrót