RPO 2014 - 2020

Zdjęcie Artykułu

Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" na półmetku realizacji

Przełom roku 2018/2019 skłania do podsumowania zadań inwestycyjnych zrealizowanych dotychczas w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”. Zwłaszcza, że jest to również tzw. półmetek realizacji tego megaprojektu.

Do końca 2018 roku, w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.2 Lokalny układ transportowy, zrealizowano w całości 12 zadań inwestycyjnych.
 
Oznacza to, że wybudowanych lub przebudowanych zostało już ponad 63 km dróg oraz ponad 15 km ścieżek rowerowych.
 
Zakończenie wszystkich zadań inwestycyjnych objętych projektem zaplanowano w 4. kwartale 2019 r.

Wygodniej, szybciej, bezpieczniej

 

 EFRRlogo

 

Powrót