PROW

Zdjęcie Artykułu

Obrzęd Dożynkowy - dzień kultury i tradycji Powiatu Lubelskiego.


Beneficjent Powiat Lubelski
Nr umowy UM03-6930-UM0340030/09
Lokalizacja powiat lubelski/ Konopnica
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Kraina wokół Lublina/
Wartość 41 393,00 PLN
Łączne dofinansowanie 25 000,00 PLN
Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
Powrót