PROW

Zdjęcie Artykułu

Kraina wokół Lublina-wyskocz na weekend!

Beneficjent Powiat Lubelski
Nr umowy UM03-6930-UM0340622/10
Lokalizacja powiat lubelski/ Bełżyce
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Kraina wokół Lublina/
Wartość 36 634,98 PLN
Łączne dofinansowanie 21 332,48 PLN
Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objetego LSR
Powrót