Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty Unijne1 » EFS

EFS

Zdjęcie Artykułu

Projekt: Szkoły dobrych umiejętności

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zwiększające szanse 900 uczniów do zatrudnienia na rynku pracy poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 15 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego.

 
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Dziedzina: nauka i edukacja

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość projektu: 3 353 199.15 zł

Dofinansowanie z EFS: 2 850 219.28 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu krajowego: 100 595.97 zł

Okres realizacji: 2013-2015
 
 
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zwiększające szanse 900 uczniów do zatrudnienia na rynku pracy poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 15 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego.
 
Projekt obejmuje wsparciem poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:
 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: z matematyki dla 21 grup uczniów; z języka angielskiego dla 9 grup; z języka polskiego dla 9 grup,

 2. Laboratorium ECDL – zajęcia ECDL CORE (7 modułów) o łącznej liczbie 60 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w 9 szkołach dla 140 uczniów;

 3. Pozalekcyjne języki obce zawodowe - 60 godzin/grupę zajęć realizowanych dla 110 uczniów,

 4. Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne:

- Pracownia pozyskiwania dodatkowych produktów pszczelich- zajęcia dla 40 uczniów,
- Szkolne Pracownie Diagnostyki Samochodowej– realizowane w 3 zespołach szkół dla 90 uczniów,
- Atelier Smaku -realizowane w 2 zespołach szkół dla 80 uczniów,
- Warsztaty spawalnicze - realizowane w 6 szkołach dla 100 uczniów.
5) Pozalekcyjne zajęcia Pracowni Procesów Cyfrowych - 80 godz/grupę zajęć
pozalekcyjnych, realizowanych w 7 szkołach dla 100 uczniów,
6) Doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach –
z tej formy wsparcia skorzysta 450 uczniów.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 • Zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz języków obcych zawodowych w 7 zespołach szkół objętych wsparciem: łącznie 14 tablic interaktywnych, 14 laptopów, 14 projektorów multimedialnych, podstawy jezdne z wysięgnikiem za łączną kwotę 130 864,16 zł.

 • Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów (podręczniki, zbiory zadań, arkusze maturalne, słowniki j. angielskiego, literatura specjalistyczna, czasopisma specjalistyczne) za kwotę 45 365,66 zł.

 • Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów w postaci programów komputerowych oraz pomocy multimedialnych (m.in. programy komputerowe do nauki języków obcych, do projektowania architektury terenów zieleni, audiokursy, kursy multimedialne do nauki języków obcych, multimedialne słowniki, encyklopedie, programy do grafiki komp i inne) za łączną kwotę 205 000 zł.

 • Dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji szeregu zajęć specjalistycznych:

- do zajęć z zakresu pozyskiwania produktów pszczelich – zakupiono suszarki do pyłku, wialnie, topiarkę słoneczną, zamrażarkę oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 15 312,45 zł.
- wyposażono Pracownie Diagnostyki Samochodowej: zakupiono specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć z zakresu diagnostyki samochodowej (koszt: 96 000,00),
- wyposażono pracownie Atelier Smaku w 2 zespołach szkół: zakupiono wyposażenie pracowni kucharskich: zestawy restauracyjne sztućców, zestawy uzupełniające do zest. restauracyjnych, dodatkowe wyposażenie: m.in. garnki, miski, miksery, patelnie za łączną kwotę 16 749,99 zł.
- w 4 zespołach szkół wyposażono warsztaty spawalnicze (spawarki TIG, szlifierki kątowe, stoły spawalnicze z ramieniem odciągowym, urządzenie do cięcia plazmowego) za kwotę 121 340 zł; dokonano zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników (próbki spawalnicze, elektrody, gazy, blachy itp.) za kwotę 108 473 zł.
 • Wyposażono 7 szkolnych Pracowni Procesów Cyfrowych w niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze w celu realizacji zajęć z zakresu grafiki komputerowej: m.in. gilotyny, laminatory, bindownice za łączną kwotę 56 000 zł., podręczniki (27 000 zł) programy komputerowe (154 000 zł).

 • Przeprowadzono 5 specjalistycznych szkoleń dla 31 nauczycieli: przeszkolono 7 nauczycieli z zakresu egzaminator ECDL, 6 nauczycieli z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych, 7 nauczycieli z zakresu sporządzania potraw kuchni polskiej i światowej, 3 nauczycieli z zakresu spawania metodą TIG, 7 nauczycieli z zakresu operator DTP. Łącznie na przeszkolenie nauczycieli wydatkowano 72 270 zł.

Ponadto w ramach projektu planowane jest:
 • Wyposażenie we wszystkich zespołach 7 Pracowni Procesów Cyfrowych
  w sprzęt komputerowy: plotery, drukarki laserowe wielkoformatowe, skanery, tablety.

 • Utworzenie 6 certyfikowanych Laboratoriów ECDL, wyposażenie w sprzęt komputerowy, w tym: 60 komputerów z systemem operacyjnym
  i oprogramowaniem biurowym, 7 laptopów, 7 tablic interaktywnych,
  7 projektorów multimedialnych, podstawy jezdne z wysięgnikiem.

 

 

Powrót