Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022 została powołana Uchwałą nr 102/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Skład Rady zmieniony został Uchwałą nr 259/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 marca 2020 r.

Aktualny skład Rady:

  •  przewodniczący Marcin Pastuszak - przedstawiciel organizacji Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw   Społecznych,
  •  wiceprzewodniczący Grzegorz Kozioł - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie,         
  •  sekretarz Tadeusz Barszcz - przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”,
  •  Krzysztof Chmielik - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
  •  Maria Studzińska - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
  •  Anna Matraszek - Furtak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji,  Promocji i Spraw Społecznych,
  •  Małgorzata Gałka - przedstawiciel organizacji Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin  Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”,
  •  Małgorzata Olechowska - przedstawiciel organizacji Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki
  •  i Kultury Ludowej Cyja,
  •  Ewa Rębecka - przedstawiciel organizacji Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Lista Nieodpłatnego Poradnictwa - Powiat Lubelski - wersja uaktualniona [pdf, 356 KB]
 
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2020 r. [pdf, 205 KB]
 
Załączniki: