Współpraca zagraniczna

Zdjęcie Artykułu

Rejon Pustomyty

W dniu 23 października w ukraińskiej miejscowości Pustomyty nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lubelskim a Rejonem Pustomyty.

Jak czytamy w preambule umowy oba Powiaty pragną postawić sobie za cel działania zmierzające w kierunku umacniania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu regionów, identyfikowanie wspólnych kierunków współpracy i ich utrzymywanie na podstawie równoprawnego partnerstwa ku obopólnym korzyściom.
 

Moment uroczystego podpisania umowy. Od lewej: Marek Kwiatkowski - Wicestarosta Lubelski, Paweł Pikula - Starosta Lubelski, Jarosław Drobot - Przewodniczący Rady Rejonu Pustomyty oraz Orest Horodnyj - Przewodniczący Pustomytyckiej Państwowej Administracji Rejonowej.
Powrót