Aktualności Sportowe

Zdjęcie Artykułu

Ćwiczenia doskonalące OSP z KSRG powiatu lubelskiego

17-10-2016

15 października 2016r. na terenie gminy Garbów odbyły się ćwiczenia doskonalące jednostek OSP powiatu lubelskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W ćwiczeniach uczestniczyło 22 jednostki OSP oraz OSP Wola Przybysławska gm. Garbów jako kandydat do KSRG. W sumie swoje umiejętności sprawdzało ponad 130 druhów. Celem ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ,jak również stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubelskiego.
 
Ćwiczenia przeprowadzone zostały w formie rajdu ćwiczebnego, podczas którego jednostki OSP realizowały wyznaczone zadania operacyjno-techniczne na 6 etapach.
 
Ćwiczenia obserwowali: 
 
  • członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na wyjazdowym posiedzeniu  wraz z przewodniczącym tej komisji  Starostą Lubelskim – Pawłem Pikulą,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie -  podinsp.Tomasz Leszcz,
  • Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - bryg. Maciej Błaszczyk,
  • Wicestarosta Lubelski – Robert Wójcik,
  • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach – Janusz Watras,
  • Naczelnik WZKOLiSO Starostwa Powiatowego w Lublinie-Zbigniew Niedźwiadek,
  • Sekretarz ZOP ZOSP RP w Lublinie – Mieczysław Dziura,
  • Wójt Gminy Garbów  - Kazimierz Firlej,
  • prezesi oraz komendanci gminni OSP.

 

Lp.

Jednostka OSP

Etap I

Stan techniczny pojazdów

+łączność

 

kpt. Jacek Dziadosz

Etap II

Pożar nieużytków rolnych oraz dachu budynku

 

mł. bryg. Jarosław Swatowski

Etap III

Pożar pomieszczeń praca w aparatach ODO

 

kpt. Andrzej Szacoń

Etap IV

Ratownictwo drogowe, praca zest. hydraulicznym

 

st. kpt. Rafał Goliszek

Etap V

Ratownictwo medyczne – udzielanie kpp

 

st. kpt. Marcin Sobolewski

Etap VI

Szkolenie – łączność na terenie akcji

 

mł. ogn. Marcin Rozwałka

ocena jednostki

 

OSP Babin

5

4

5

5

4

-

4,6

 

OSP Borzechów

4

5

4

5

4

-

4,4

 

OSP Dragany

4

3

4

5

4

-

4,0

 

OSP Garbów

5

3

4

5

4

-

4,2

 

OSP Krasienin

5

4

5

5

3

-

4,4

 

OSP Matczyn - Wojcieszyn

5

4

5

5

4

-

4,6

 

OSP Moszenki

5

4

4

5

3

-

4,2

 

OSP Mętów

5

5

5

5

5

-

5,0

 

OSP Niedrzwica Duża

5

4

5

4

4

-

4,4

 

OSP Niedrzwica Kościelna

5

3

5

4

4

-

4,2

 

OSP Niemce

5

5

4

5

4

-

4,6

 

OSP Pawlin

5

5

5

5

4

-

4,8

 

OSP Piotrków

5

4

4

5

4

-

4,4

 

OSP Piotrowice

5

5

4

5

5

-

4,8

 

OSP Stara Wieś Druga

5

4

3

5

4

-

4,2

 

OSP Strzeszkowice Duże

5

5

4

5

5

-

4,8

 

OSP Świdnik Duży Pierwszy

5

4

5

5

5

-

4,8

 

OSP Wilczopole

5

4

4

5

5

-

4,6

 

OSP Wojciechów

5

4

5

5

5

-

4,8

 

OSP Zakrzew

5

4

5

5

4

-

4,6

 

OSP Żabia Wola

5

3

4

5

4

-

4,2

 

OSP Żuków

4

5

5

5

4

-

4,6

 

OSP Wola Przybysławska*

3

3

3

5

3

-

3,4

Średnia ocena poszczególnych etapów

4,78

4,09

4,39

4,91

4,13

-

 

* - jednostka przewidziana do włączenia do ksrg

15 października 2016 r. w godz. 830 – 1830 „rajd ćwiczebny” na trasie
Piotrowice Wielkie – Leśce – Garbów – Borków – Janów – Wola Przybysławska gmina Garbów 

Załaczniki: Ćwiczenia zgrywające gm. Garbów 15.10.2016 [plik pdf, rozmiar 9.3mb]

 

Powrót