Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie - XXXV sesja Rady Powiatu w Lublinie

18-09-2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbędzie się dnia 24 września 2013 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 24 września 2013 r. (godz. 1300)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego 
za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr  246L Bełżyce – Borzechów od km 0+000 do km 8+840” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice oraz nr 2208L Bogucin – Sługocin – Sieprawki tworzących ciąg komunikacyjny o długości 10,245 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Jabłonna zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107164L w miejscowości Jabłonna Druga – Jabłonna Pierwsza,  107159L w miejscowości Jabłonna Pierwsza i 107160L w miejscowości Jabłonna pierwsza – Jabłonna Druga w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wspólnej realizacji z Gminą Niemce zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 103036L w miejscowości Wola Krasienińska gm. Niemce w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2224L Lublin (ul. Pliszczyńska) – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice  ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2224 Lublin (ul.Pliszczyńska) - Wólka Lubelska - Pliszczyn – Sobianowice. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytu w latach 2013-2014.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące. 
 20. Zamknięcie sesji.   
Powrót