Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

XLVIII sesja Rady Powiatu w Lublinie

09-10-2014

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 15 października 2014 r. (godz. 1300)

 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli na temat „nowego systemu dopłat bezpośrednich oraz zasad ich przyznawania w roku 2015”

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Garbów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów i nr 2203L dr. kraj. 17 Markuszów - Góry – Gutanów na terenie Gminy Garbów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wnioski i oświadczenia radnych.

 13. Sprawy bieżące.

 14. Zamknięcie sesji.

 
Powrót