Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 16 maja 2017 r.

09-05-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych ispecjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Lubelskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie Powiatu Lubelskiego oraz sposobu jej rozliczenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie sesji.
Powrót