Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Lublinie

05-04-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.04.2017 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdujących się  w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na przedszkole.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia  dróg  powiatowych: nr 2239L Bełżyce – Halinówka – Góra od km 0+000 do km 0+360 długości 0,360 km, nr 2317L ul. 1-go Maja długości 0,130 km, nr 2318L ul. Grażewicza długości 0,290 km, nr 2320L ul. Klarnera długości 0,230 km, nr 2322L ul. Partyzantów długości 0,120 km, nr 2323L ul. Prebendarska długości 0,440 km, nr 2326L ul. 1000-lecia długości 0,370 km, nr 2327L ul. Wesoła długości 0,220 km, nr 2329L ul. Zielona długości 0,100 km, nr 2325L ul. Słoneczna długości 0,400 km, nr 2328L ul. Ks. Bisk. T. Wilczyńskiego długości 1,130 km, nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce (ul. Krakowska, ul. Zielona, ul. Rynek) od km    80+440 do km 81+033 (długości 0,593 km) + ul. Rynek (łącznik dawnej dr. 747) od km 0+000 do km 0+132 (dł. 0,132 km) na terenie miasta Bełżyce, w gminie Bełżyce, na terenie Powiatu Lubelskiego  kategorii drogi powiatowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie sesji.  
Powrót