Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Lublinie

21-10-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.10.2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół   im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, oznaczonej jako działka  nr 490 o pow. 1.9690 ha, na okres 6 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 69 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie, Filia w Chmielu, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 33 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 46 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 56 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 70 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 54,9 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wysokiem, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego o pow. 47 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żukowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Lubelskiego za 2016 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy bieżące. 
 22. Zamknięcie sesji.   
Powrót