Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

23-12-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.12.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Lubelskiego.

a) prezentacja prognozy finansowej;

b) opinia RIO;

c) opinie i wnioski komisji rady;

d) dyskusja i głosowanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020.

a) prezentacja budżetu;

b) opinie RIO;

c) opinie i wnioski komisji rady;

d) dyskusja i głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NR 1 w Bełżycach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020–2021”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zamknięcie sesji. 

Powrót