Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 1 lutego 2018 r. (godz. 13.00)

25-01-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.02.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady Powiatu w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy Komisji Rady Powiatu za 2017 rok. (- informacja).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Lubelskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, tworzonej na lata 2018-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. przez Starostę Lubelskiego.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.
 30. Sprawy bieżące.
 31. Zamknięcie sesji.  
Powrót