Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 28 grudnia 2017 r.

21-12-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.12.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Lubelskiego.
-  prezentacja prognozy finansowej;
-  opinia RIO;
-  opinie i wnioski komisji rady;
-  dyskusja i głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018.
-  prezentacja budżetu;
-  opinia RIO;
-  opinie i wnioski komisji rady;
-  dyskusja i głosowanie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubelski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat pomieszczeń o łącznej pow. 25,1 m2znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na działalność bankową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Strzyżewice zabudowanej nieruchomości położonej w Osmolicach Pierwszych gm. Strzyżewice stanowiącej działkę nr 1140/22 o pow. 0.0826 ha.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem  roku budżetowego 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.   
Powrót