Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 30 listopada 2017 r.

23-11-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji finansowej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach i SP ZOZ w Bychawie oraz planów działalności bieżącej i inwestycyjnej w latach 2018 i 2019.
 7. Informacja o stanie bieżącym i perspektywach rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji.
Powrót