Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

12-12-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.12.2019 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie sesji. 
Powrót