Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

19-09-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XI sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 81, 20-100 Bychawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach wchodzące w skład Zespołu Szkół  im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bełżycach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełżycach wchodzące w skład Zespołu Szkół  im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Niemcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Niemcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niemcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niemcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Bychawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Bychawie wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Bychawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Bychawie wchodzące w skład Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Bełżycach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, w pięcioletnie Technikum w Bełżycach wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego w Bełżycach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, w pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Bełżycach wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Piotrowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, w pięcioletnie Technikum w Piotrowicach wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Piotrowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, w pięcioletnie Technikum Samochodowe w Piotrowicach wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, w pięcioletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Pszczelarskiego im. Tadeusza i Zofii Wawrynów w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w pięcioletnie Technikum Pszczelarskie im. Tadeusza i Zofii Wawrynów w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w pięcioletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Rolniczego w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w pięcioletnie Technikum Rolnicze w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Agrobiznesu w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Pszczelej Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, w pięcioletnie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Pszczelej Woli wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Niemcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, w pięcioletnie Technikum w Niemcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lubelskiego, od dnia 1 września 2019 roku z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Lubelski.
 32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Lubelskiego oraz określenia zasad jego używania.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Lubelski  nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/2 o pow. 0,1028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kowersk jednostka ewidencyjna Bychawa Gmina.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie na wynajęcie pomieszczenia o pow. 19 m2, znajdującego się w budynku krytej pływalni, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, oznaczonej jako działka  nr 490  o pow. 1.9690 ha, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Lubelskiego za 2019 i 2020 rok.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 40. Interpelacje i zapytania radnych.
 41. Wnioski i oświadczenia radnych.
 42. Sprawy bieżące.
 43. Zamknięcie sesji. 
Powrót