Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

14-08-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz Gminy Niedrzwica Duża prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Niedrzwica Duża, jednostka ewidencyjna Niedrzwica Duża, oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków jako działka nr 232/1 o pow. 0,19 ha.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bełżycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół  im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bychawie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piotrowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Informacja o zakończonych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Lubelski i podległe jednostki organizacyjne.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji. 
Powrót