Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

19-04-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do trzech lat pomieszczenia garażowego o pow. 18 m2 znajdującego się w budynku gospodarczym usytuowanym na posesji Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, filia w Kiełczewicach, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie: Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji. 
Powrót