Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

14-02-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli Rady Powiatu w Lublinie w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim powołanej na kadencję 2016 – 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela podmiotu tworzącego w komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Niedrzwicy Dużej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Niedrzwicy Dużej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Niemcach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Bychawie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Opiekunek Środowiskowych dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Turystyki Wiejskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Informatycznej dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Kelnerskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Organizacji Reklamy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi państwa Grażyny i Stanisława M. na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu w Lublinie Pani Magdaleny Filipek-Sobczak.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Lublinie.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wnioski i oświadczenia radnych.

27. Sprawy bieżące.

28. Zamknięcie sesji.

Powrót