Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 16 sierpnia 2018 r.

09-08-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2018 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie sesji.  
Powrót