Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

20-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.12.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

- prezentacja prognozy finansowej;
- opinia RIO;
- opinie i wnioski komisji rady;
- dyskusja i głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019.

- prezentacja budżetu;
- opinia RIO;
- opinie i wnioski komisji rady;
- dyskusja i głosowanie.

8. Przedstawienie raportu z wykonania „Powiatowego programu ochrony środowiska” za lata 2016 – 2017.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu o pow. 53,20 m2 znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu o pow. 41,5 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kłodnicy Dolnej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu o pow. 66,61 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szczuczkach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Sprawy bieżące.

20. Zamknięcie sesji.

Powrót