Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

16-11-2018

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Lubelskiego wybranej w głosowaniu dnia 21 października 2018 r, Starosta Lubelski informuje o wyznaczeniu na dzień 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pierwszej sesji Rady Powiatu w Lublinie.

Komisarz Wyborczy w §2 ww. postanowienia ustalił następujący porządek obrad:

 1.     Otwarcie obrad.

2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.     Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.     Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

Powrót