Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Dzień Samorządu Terytorialnego 2018

28-05-2018

Corocznie, w maju, w całej Polsce, obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego uchwalony przez Sejm RP na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych z dnia 27 maja 1990 roku. Z tej okazji 25 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Lublinie.

Obrady poprzedził koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. W podziękowaniu za uświetnienie uroczystości swoim występem Starosta Lubelski i Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie wręczyli kwiaty i słodycze na ręce dyrygenta Dariusza Lewandowskiego.
 
Następnie Przewodniczący Rady powitał przybyłych na obrady gości. Wśród nich byli: Radni Rady Powiatu w Lublinie i członkowie Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Lubelskim Pawłem Pikulą, Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Zbigniew Niedbała w imieniu Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Henryk Dudziak. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie Bożena Kess, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie Andrzej Porczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”: Wiceprezes Beata Janiszewska–Brudzisz, Wiceprezes Artur Płaza i Kierownik Biura LGD Małgorzata Olechowska. Na sesję przybyli również burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu lubelskiego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych tj. szkół, domów pomocy społecznej, domów dziecka, SPZOZ-ów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, oraz naczelnicy wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Lublinie. Listy okolicznościowe wystosowali Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie Tomasz Brzana.
 
Obrady sesji rozpoczęto od podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Lubelskiego oraz określenia zasad jego używania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podczas krótkiej przerwy w obradach wszystkim uczestnikom sesji zostały wręczone gadżety promocyjne Powiatu Lubelskiego - kubek i breloczek - opatrzone nowym logo przygotowane przez nasze powiatowe szkoły z wykorzystaniem nowoczesnych technik druku za pomocą drukarki 3D.
 
Po przerwie dr Robert Derewenda z Katedry Historii Ustroju i Administracji Polski KUL wygłosił wykład okolicznościowy pt. „Odzyskanie niepodległości i powstanie II Rzeczypospolitej”, a najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem Powiatu Lubelskiego na kolejne 20 lat działalności przedstawił Starosta Lubelski Paweł Pikula.
 
Dzień Samorządu Terytorialnego to zarówno święto samorządu powiatowego, jak i wszystkich samorządów gminnych. Jest to dobry czas, aby podsumować dotychczasową współpracę samorządów w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej. W związku z tym Starosta Lubelski wraz z Przewodniczącym Rady złożyli podziękowania za owocną współpracę w latach 2014-2018 na ręce burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu lubelskiego.
 
Następnie nastąpiło wręczenie okolicznościowych wyróżnień - dla sołtysów za długoletnią pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz krzewienie idei samorządności wśród mieszkańców, oraz dla dyrektorów i kierowników jednostek gminnych za długoletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej. Dyplomy uznania otrzymali: Stanisław Drobek - sołtys wsi Łączki-Pawłówek, Kazimiera Krzywicka - sołtys wsi Wilczopole Wieś, Marian Żydek - sołtys wsi Radawiec Duży, Halina Kosiarczyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, Elżbieta Kędziora - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, Dorota Pieczajka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem oraz Małgorzata Samol - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie.
 
Ponadto podczas uroczystej sesji po raz piąty przyznane zostały nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportowej. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymali: Julia Orzeł, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Tomasz Krajewski i Magdalena Widelska. A nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie otrzymali: Iwona Podkościelna, Marcin Polak, Patryk Dziuba, Patrycja Powroźnik, Zbigniew Cąkała, Marlena Polakowska i Antoni Kawałek.
 
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracownikom jednostek samorządowych składamy najserdeczniejsze życzenia niesłabnącego zapału w realizacji planów oraz pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata przyniosą Państwu wiele sukcesów na polu zawodowym, a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
 
 
Powrót