Rada Powiatu w Lublinie V Kadencja

 

Paweł Pikula

STAROSTA LUBELSKI, zamieszkały w Bychawie, od 2001 r. Starosta Lubelski, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, od 2007r. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, radny Rady Powiatu w Lublinie I, II, III i IV kadencji (OKRĘG NR 1).

 

Robert Wójcik

WICESTAROSTA LUBELSKI, zamieszkały w Garbowie,  Wicestarosta Lubelski, wcześniej Dyrektor Biura Posła Jana Łopaty, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej oraz Towarzystwa Naukowego KUL, radny Rady Powiatu w Lublinie II, IV i V kadencji (OKRĘG NR 3).

Antoni Skrabucha

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU, zamieszkały w Dębszczyźnie, Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w kadencji 2010 – 2014 przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice (OKRĘG NR 2).

Dariusz Gajo

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU, zamieszkały w Lublinie, od 2001 pracował jako kierownik, a następnie naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Członka Zarządu Powiatu w Lublinie.

Anna Grzywaczewska 

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU, zamieszkała w Abramowicach Prywatnych, pracownik samorządowy Gminy Głusk z ponad 20 letnim doświadczeniem, Dyrektor SZEAS przy Urzędzie Gminy Głusk, inicjatorka „Klubów Przedszkolaka na wsi”, radna Rady Powiatu w Lublinie IV i V kadencji (OKRĘG NR 2).

Edward Jarzynka

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU, zamieszkały w Borzechowie, od 26 lat pracownik Urzędu Gminy w Borzechowie, w latach 2008-2010 pełnił funkcję Zastępcy Wójta, radny Rady Powiatu w Lublinie IV i V kadencji(OKRĘG NR 6).

Krzysztof Chmielik

WICEPRZEWODNICY RADY POWIATU, zamieszkały w Piotrowicach, zastępca wojewódzkiego inspektora w WIJHIARS w Lublinie, radny powiatowy I, III, IV i V kadencji, członek Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej obecnej kadencji (OKRĘG 2).

Konrad Banach

WICEPRZEWODNICY RADY POWIATU, zamieszkały w Motyczu Leśnym, aktywny samorządowiec, zastępca Wójta Gminy Konopnica,  Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu Leśnym, członek Komisji ds. Infrastruktury i Komisji ds. Edukacji i Kultury obecnej kadencji (OKRĘG 5).

Jan Król 

zamieszkały w Zakrzewie, wieloletni pracownik samorządowy na stanowisku Sekretarza Gminy Zakrzew, Radny Rady Powiatu w Lublinie II, III, IV i V kadencji, członek Komisji Rewizyjnej i Budżetowej oraz Komisji Organizacyjno-Prawnej obecnej kadencji (OKRĘG NR 1).

Urszula Zdun 

zamieszkała w Giełczwi Drugiej, emerytowana nauczycielka, wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giełczwi, wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej i sekretarz Komisji Rewizyjnej bieżącej kadencji (OKRĘG NR 1).

Henryk Krajewski 

zamieszkały w Bychawie, od 1990r. zatrudniony w PKO Bank Polski, Radny Rady Powiatu w Lublinie I, II, III, IV i V kadencji, przewodniczący Komisji Budżetowej, członek Komisji Organizacyjno-Prawnej i Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej (OKRĘG NR 1).

Piotr Gęba 

zamieszkały w Bychawie, dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury, radny Rady Powiatu w Lublinie V kadencji (OKRĘG NR 1).

Urszula Paździor 

zamieszkała w Mętowie, dyplomowany nauczyciel z 25 letnim stażem pracy, od 1998r. radna Gminy Głusk i jednocześnie członek Zarządu Gminnego, od 2003r. Zastępca Wójta, członek Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz wiceprzewodnicząca Komisji ds. Edukacji i Kultury (OKRĘG NR 2).

Henryk Salasa 

zamieszkały w Jabłonnie II, do 2010 roku prowadził gospodarstwo rolne, obecnie na rencie okresowej, radny Rady Powiatu IV i V kadencji, członek Komisji ds. Infrastruktury i Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (OKRĘG NR 2).

 

Jan Czubak 

zamieszkały w Panieńszczyźnie, zootechnik, pracował w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Lublinie oraz Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Jastkowie, Radny RadyPowiatu w Lublinie I, II, III,  IV i V kadencji, przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (OKRĘG NR 3).

Krzysztof Górecki 

zamieszkały w Mosznej, Prezes Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi”, obecnie pracuje w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie (OKRĘG NR 3) 

Grzegorz Kozioł 

zamieszkały w Piotrawinie, prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie całego kraju, Radny Rady Powiatu w Lublinie II, III, IV i V kadencji (OKRĘG NR 3).

Jerzy Kotowski 

zamieszkały w Woli Krasienińskiej, właściciel gospodarstwa rolnego (sad), wieloletni Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Niemcach, radny Rady Powiatu w Lublinie I, II , IV i V kadencji (OKRĘG NR 4).

Marian Golianek 

zamieszkały w Krasienin Kol., w latach 2004-2011 zatrudniony w Lubelskim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 2011 roku dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach (OKRĘG NR 4).

Agnieszka Woźniak-Urban 

zamieszkała w Rudce Kozłowieckiej, obecnie pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce, organizatorka kolonii dla dzieci (OKRĘG 4).

Sylwia Pisarek-Piotrowska 

zamieszkała w Rudce Kozłowieckiej, główny specjalista w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, radna Rady Gminy Niemce w latach 2006-2010, radna Rady Powiatu w Lublinie IV i V kadencji (OKRĘG NR 4).

Zbigniew Bernat 

zamieszkały w Niemcach, radny powiatowy kilku kadencji, aktualnie pracuje na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej w Zawieprzycach (OKRĘG NR 4).

Anna Rynkowska 

zamieszkała w Wojciechowie, radna Rady Powiatu w Lublinie od dwóch kadencji, była Sekretarz Gminy w Wojciechowie, odznaczona Medalem „Za zasługi dla Ziemi Lubelskiej”, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji (OKRĘG NR 5).

Artur Markowski 

zamieszkały w Szerokiem, doktor nauk fizycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, opiekun i wychowawca młodzieży akademickiej, radny IV i V kadencji gminy Konopnica z okręgu Lipniak-Szerokie, założyciel i opiekun Akademickiego Koła Miłośników Teatru im. J. Osterwy w Lublinie (OKRĘG NR 5).

Marian Pietraś

zamieszkały w Niedrzwicy Dużej, od kilkunastu lat prowadzi własną działalność gospodarczą, radny Rady Powiatu w Lublinie I, II i V kadencji, obecnie udziela się społecznie w Stowarzyszeniu „Emaus” oraz Fundacji Między Nami z siedzibą w Krężnicy Jarej, przewodniczący Komisji Infrastruktury obecnej kadencji (OKRĘG NR 6).

Marek Peciak  

zamieszkały w Bełżycach, od 33 lat pracuje jako nauczyciel, obecnie pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radawczyku i Warszawiakach, Radny Rady Powiatu w Lublinie IV i V kadencji (OKRĘG NR 6).

Ryszard Golec 

były Radny Powiatu Lubelskiego - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

 

Zdzisław Antoń 

zamieszkały w Załuczu, pełnił funkcję wójta gminy Niedrzwica Duża i wicewojewody lubelskiego, obecnie specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń, konsultant ds. zarządzania energią w Fundacji Europejska Akademia Samorządowa, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji (OKRĘG NR 6).

Grzegorz Widelski

objęcie mandatu radnego w dniu 19 maja 2016 r., 62 lata, prowadzi własne gospodarstwo rolne, Radny Bełżyc w latach 2002 - 2010, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach IV Kadencji, Radny Powiatu Lubelskiego IV Kadencji (OKRĘG NR 6)