Rada Powiatu w Lublinie III Kadencja

1.    Bąk Józef

2.    Bernat Zbigniew

3.    Czubak Jan 

4.    Chmielik Krzysztof

5.    Dziadosz Jan - Wiceprzewodniczący Rady

6.    Dziewulski Krzysztof

7.    Jaśkowski Artur

8.    Kozioł Grzegorz

9.    Karczyńska-Mierzyńska Elżbieta

10.    Krajewski Henryk

11.    Król Jan   

12.    Kubecki Stanisław

13.    Kwiatkowski Jan

14.    Kwiatkowski Marek – Wicestarosta Lubelski

15.    Niedbała Zdzisław

16.    Orgasiński Lucjan – Członek Zarządu Powiatu

17.    Palusiński Waldemar

18.    Piekarczyk Wojciech – Przewodniczący Rady

19.    Pikula Paweł – Starosta Lubelski

20.    Rynkowska Anna

21.    Sieńko Zofia

22.    Urbaś Krzysztof  Członek Zarządu

23.    Walasek Artur – Członek Zarządu

24.    Wojtas Anna

25.    Zygo Sławomir – Wiceprzewodniczący Rady